Information angående Corona

Vi håller öppet som vanligt tills vidare och uppmanar alla som känner av symtom i övre luftvägarna att stanna hemma med respekt för övriga medlemmar!!!

Åtgärder på TRIM

Vi har vidtagit åtgärder genom att städa toaletter och rengöra handtag, utrustning och redskap med desinfektion mer ofta.

Vi har minskat antalet deltagare på våra gruppträningspass för att öka möjligheten att hålla det rekommenderade avståndet till varandra! Vi har även lagt in en kvart mellan varje pass för att minska köbildning och ge mer tid åt rengöring. Vi kommer anpassa upplägget på våra pass genom att minimera utrustning och se till att inte samma utrustning används av flera medlemmar.
Fler pass utomhus har även tillkommit!

Information om gruppträning

Förändringar är påbörjade och kommer from måndag 6/4 att börja gälla. Vi ber er vara observanta på era nuvarande bokningar ifall ändringarna påverkar er! Vissa pass är borttagna, vissa har bytt tid och antalet deltagare är minskat. Seniorträningen är inställd tillsvidare!

Vi har gjort dessa förändringar för att Du som tränar på TRIM skall kunna fortsätta bedriva säker, rolig och effektiv träning hos oss!
Vi tackar er för ert samarbete och er flexibilitet!

För er som tränar

För er som kommer och tränar så uppmanar vi er att vara extra noga med att rengöra redskap efter ni använt dem och tvätta händerna med tvål och varmt vatten efter avslutat pass! Dessutom ber vi er vara uppmärksamma och hålla avståndet mellan er när ni tränar och hämtar redskap oavsett om ni tränar själva eller i grupp!
Byt om och duscha hemma om du har möjlighet!

Vi uppdaterar informationen här om något förändras!

Tack för visad hänsyn och var rädda om er och varandra!!!

Glöm inte bort att Träning stärker som vanligt vårt immunförsvar!!!